Perfect tourist map of Austria Alps for Android/Oruxmaps:

Oruxmaps-Rakusko-Kompass.zip | Ulož.to